Strona główna

XXVIII Memoriał im. mł. kpt. A. KACZYNY i dh. A. MALINOWSKIEGO

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemii jako organizatorzy jesteśmy zmuszeni odwołać XXVIII Memoriał i przenieść go na dzień 21-22 sierpnia 2021r. Prosimy o zrozumienie.

Organizator

 

                                                                       

 

Memorial 28 plakatB2

 

Relacja z 2019r.

17 i 18 sierpnia 2019 roku, na placu Długosza w Raciborzu, odbył się XXVII Memoriał im.
mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego. Wydarzenie organizowane ku pamięci dwóch
strażaków, którzy zginęli podczas gaszenia pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku.
Od początku dyrektorem imprezy jest emerytowany strażak Stanisław Borowik, działacz
strażackiej Solidarności. Organizatorem wydarzenia jest NSZZ Solidarność przy wsparciu
Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Raciborzu, miasta Racibórz i powiatu raciborskiego oraz licznych firm i
instytucji.

W sobotę, 17 sierpnia 2019 roku, dokonano oficjalnego otwarcia Memoriału, na którym byli
obecni: posłanka na Sejm RP Pani Katarzyna Dutkiewicz, minister ds. pomocy humanitarnej
Pan Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Pan Adam Gawęda, komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jarosław Ceglarek, starosta raciborski Pan
Grzegorz Swoboda, prezydent Miasta Racibórz Pan Dariusz Polowy oraz nadleśniczy
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Pan Robert Pabian.

W niedzielę, na placu Dominikańskim odbyła się trzecia edycja zawodów Firefighter Combat
Challenge. Zawody rozegrane były o puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
puchar Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu oraz puchar Dyrektora TVP3 w
Katowicach. Wzięli w nich udział zawodnicy z całej Polski, Czech i Słowacji. Komendę
Powiatową PSP w Raciborzu reprezentowali: mł. asp. Adam Derkowski, mł. asp. Patryk
Wyglenda, mł. ogn.  Łukasz Janocha, mł. ogn. Andrzej Bugdoł i st. sekc. Mateusz Seidler.
Puchary i nagrody wręczył zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg.
Bogdan Jędrocha, komendant powiatowy PSP w Raciborzu mł. bryg. Jarosław Ceglarek oraz
wicestarosta Marek Kurpis.

Również w niedzielę, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu
odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych strażaków.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył
gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

GAZ-SYSTEM planuje rozbudowę sytemu gazociągów przesyłowych na terenie południowej
Polski. Wśród projektów jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz -
Oświęcim oraz Radlin – Racibórz.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości.
Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby
mieszkańców i społeczności lokalnych.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw
wszystkich interesariuszy.http://www.gaz-system.pl/