Strona główna

Regulamin

 

Regulamin III Memoriałowych Zawodów Wędkarskich Odra 2016

 

 1. Organizatorami I Memoriałowych Zawodów Wędkarskich są:

 • Państwowa Straż Pożarna w Raciborzu

 • Koło PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu

 1. Współorganizatorzy:

 • Prezydent Miasta Raciborza

 • Starosta Raciborski

 1. Patroni medialni

 1. Miejsce zawodów:

 • Zachodni brzeg rzeki Odry ulica Piaskowa pomiędzy mostami drogowym a kolejowym.

 1. Termin:

 • 20.08.2016r. godzina 12.30 - zbiórka

 • 20.08.2016r. godzina 14.00 – start

 • 20.08.2016r. godzina 18.00 - zakończenie

 1. Celem imprezy jest propagowanie form zdrowego wypoczynku w zgodzie z naturą oraz promocja walorów rekreacyjnych rzeki Odry.

 2. Zawody skierowane są do wędkarzy zrzeszonych w kołach PZW powiatu raciborskiego, posiadających aktualne opłaty za wędkowanie na wodach Okręgu PZW Katowice,
  w zawodach weźmie udział reprezentacja Koła PZW z Nowego Sącza.

 3. Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz przepisami wędkarskich zawodów sportowych.

 4. Zawody rozgrywane będą w systemie na 2 wędki, metodą dowolną z wykluczeniem spinningu oraz metody „na żywca”.

 5. W zawodach udział weźmie maksymalnie 30 zawodników, 3 miejsca zostają zarezerwowane dla przedstawicieli głównego organizatora. O możliwości uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 6. Zgłoszeń dokonywać należy w sklepach wędkarskich Rekinek , Nemo i Bażant w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2016r. Obowiązuje wpisowe w kwocie 5 PLN
  od uczestnika, przeznaczone na zakup napojów chłodzących dla zawodników.

 7. Program zawodów:

 • 12.30 – zbiórka zawodników, losowanie stanowisk

 • 14.00 – 18.00 – zawody

 • 18.00 – 18.45 – ważenie ryb

 • 18.45 – 19.00 – wręczenie nagród dla zawodników którzy zajęli miejsca 4-10 oraz upominków dla pozostałych uczestników – bezpośrednio nad wodą. Nagrody ufundowane są przez Organizatora Memoriału.

 • Ok. 19.45 wręczeniu pucharów i nagród zwycięzcom z miejsc 1-3 – główna scena Memoriału, Stadion OSiR.

* W trakcie zawodów przewidziany jest poczęstunek dla uczestników, ufundowany przez Koło PZW nr 46 w Raciborzu,

 1. W przypadku wystąpienia podwyższonego stanu wody w rzece Odra w terminie zawodów, zostaną one przeniesione na zbiorniki Ostróg.

 2. Za wszelkie uzgodnienia, przygotowanie stanowisk oraz bezpieczne przeprowadzenie zawodów odpowiada Zarząd Koła PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu.

 3. Zarząd Koła PZW nr 46 zapewnia obsługę sędziowską Zawodów.

 4. Zawodnicy pełnoletni biorą udział na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie powinny uczestniczyć pod opieką pełnoletniego opiekuna oraz posiadać pisemną zgodę rodziców na wzięcie udziału w niniejszych zawodach.

 

Opracował: Piotr Cwik